16 november 2021

Algemene Ledenvergadering

UITGESTELD

Vanwege de onzekerheid rondom de maatregelen geldend na 4 december, heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering van 7 december a.s. uit te stellen naar een later moment. De bijeenkomst van 7 december zal dus niet doorgaan, ook niet in digitale vorm. De resultaten over 2021 en de prognoses voor 2022 worden binnenkort via een nieuwsbrief aan u gepresenteerd.

Wij vertrouwen er op u hiermee, voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Teeltactualiteit