• Vers uit het veld
    sterk in de markt
  • Vers uit het veld
    sterk in de markt
  • Vers uit het veld
    sterk in de markt

Een krachten­bundeling van ruim 400 professionele groentetelers

Samen sterker: dát is het devies van de Coöperatieve Telersvereniging De Schakel u.a., een krachtenbundeling van ruim 400 professionele groentetelers in Nederland, België en Duitsland.

Vraaggericht telen en produceren voor de verwerkende groenten industrie

De Schakel is in 2004 opgericht. De geschiedenis van de vereniging gaat echter veel verder terug en is verbonden met het ontstaan en ontwikkeling van vanRijsingensource in de tachtiger jaren als bedrijf van de familie Van Rijsingen uit Mierlo. In die jaren is de formule van vraaggericht telen en produceren van verse groenten voor de verwerkende groenten industrie ontstaan. Deze vraaggerichte contractteelt bleek een gat in de markt te zijn.

Met telers in de directe omgeving werden teeltcontracten opgesteld voor afnamegarantie en afspraken voor het beschikbaar stellen van diensten zoals zaaien, oogsten, afvoer, begeleiding, planning etc. Hierdoor kon geïnvesteerd worden in gespecialiseerde machines, kennis en mensen.  Deze vorm van partnership met telers is vandaag de dag nog immer de basis voor marktgericht werken. 

De Schakel weet via haar commerciële partners afzet te genereren naar Europese marktketens op vlak van diepvriesgroenten, conserven, sappen en in de ketens van verse (bewerkte) groenten.

Groente telen

De vraag vanuit deze ketens wordt gebundeld en ondergebracht bij een vaste groep telers van De Schakel in voornamelijk Nederland, België en Duitsland. Met een uitgekiende zaai-, oogst- en procesplanning, wordt een logistieke operatie opgezet, om het geteelde product als vers-, halffabricaat/voorbewerkt of als eindproduct te leveren.

Samenwerking

Hiervoor vindt samenwerking plaats met bedrijven van vanRijsingengreen, handelsbedrijven als ook in ketenverband met telers. Producten worden, via de schakel, aangeleverd vanuit gangbare en biologische teeltsystemen maar ook met gekwalificeerde duurzaamheidscertificaten zoals Milieukeur en Veldleeuwerik.

De Schakel contracteert een breed scala aan groenteteelten

De aangesloten telers van De Schakel hanteren individueel een bedrijfssysteem certificering om onder een beoogd kwaliteitskeurmerk te kunnen leveren, gestoeld op voedselveiligheid, duurzaamheid / Milieu of productintrinsiek (biologisch).

schorsenerenerwtenwortelsspinaziespersieboontjessla

Coöperatieve telersvereniging De Schakel heeft ruim 400(actieve) leden-telers en sedert 2004 een erkenning voor het Europese GMO-programma Groenten en Fruit.

Teeltactualiteit