De hoogste prioriteit voor optimale kwaliteit

Proces

Het proces van vraag tot aanleveren product, geldt als dynamisch en is te managen door het in diverse stappen te benaderen. Een sleutelrol hierin vervullen de teeltbegeleiders die als aanbod- en teeltexperts, teeltvoorwaarden nastreven om tot realisatie van productspecificaties te komen.

Zij zorgen ervoor dat het door de afnemer gevraagde product in de gewenste kwaliteit en hoeveelheid op het juiste moment kan worden geleverd. Met eigen deskundigheid en meet-methodieken worden per product specifieke kenmerken gemeten voor exacte oogstvoorspelling (oogstmoment, oogsthoeveelheid), fysieke en intrinsieke productkwaliteit.

Erwten zaaien 1.jpg

Kwaliteit

DSC05404.JPG

De Schakel is zich er terdege van bewust dat de moderne consument hoge eisen stelt aan de voedselveiligheid en de kwaliteit van de producten die hij consumeert. De zorg voor voedselveiligheid en kwaliteit is daarom een permanent speerpunt in het beleid van de telersvereniging. De Schakel heeft daartoe een HACCP-gecertificeerd zorgsysteem. Dit systeem stelt de organisatie in staat om de voedselveiligheid en de kwaliteit van de geteelde producten structureel, efficiënt en effectief te bewaken.

De Schakel controleert de geteelde producten ook systematisch op de eventuele aanwezigheid van (te hoge concentraties van) residuen van gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen. De organisatie beschikt daartoe over een goed werkend residumonitoringssysteem.

De Schakel verlangt ook van haar telers dat zij werken volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen. Zij dienen daarom VVC/VVAK- of EurepGAP (Nederland en Duitsland) of Vegaplan (België) gecertificeerd te zijn. In de individuele teeltcontracten zijn afspraken tussen aangesloten telers en de Schakel gemaakt omtrent voedselveiligheid en certificering. De uitvoering en protocollen van het kwaliteitsbeleid zijn weergegeven in het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Telersvereniging De Schakel u.a.

Teeltactualiteit