05 November 2019

Algemene Ledenvergadering

Ook dit jaar willen tezamen met onze leden terugblikken op afgelopen seizoen. Deze keer in Café-Zaal-Hotel Thijssen te Vlierden, op maandag 2 december a.s.

Ontvangst vanaf 13.00 uur, aanvang vergadering 13.30 uur.

Naast coöperatieve zaken, worden de technische teeltresultaten over 2019 gepresenteerd, evenals de vooruitzichten naar 2020 toe. Na afloop van de vergadering, wordt de middag informeel voortgezet met een drankje en buffet. Einde bijeenkomst om 18.00 uur. De leden ontvangen binnenkort schriftelijke uitnodiging met agenda.

 

Teeltactualiteit