11 juni 2020

Voordat het veld door het gewas 'gesloten' wordt, worden de imperators geschoffeld. Zo wordt de bodem lekker luchtig gehouden en worden de laatste onkruiden weg geschoffeld. Hiermee kan de teler de laatste onkruidbespuiting achterwege laten!

Teeltactualiteit