20 november 2023

Algemene Ledenvergadering

Op 4 december a.s. vindt een Algemene Ledenvergadering plaats in Vlierden. Leden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@tvdeschakel.nl 

AGENDA

  1. Ledenvergadering

Openingswoord door voorzitter

Coöperatiezaken:

  • Jaarverslag 2023
  • Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar de heer C. Breukers. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 30 november 2023 bij het bestuur
  • Strategie De Schakel

Rondvraag en sluiting vergadering

Pauze

2. Algemeen programma met gastsprekers

  • Helga Post - Projectleider BodemUp Brabant
  • Martijn van Vijfeijken - Adviseur bodem, bemesting, plantgezondheid bij Vitaland
  • Jolanda Nooijen – Bestuurslid Waterschap Aa en Maas en tuinbouw-ondernemer

17.00 uur einde bijeenkomst

Teeltactualiteit