18 december 2017

Geachte leden,

Namens het bestuur van Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA wil ik u uitnodigen voor een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 december a.s.

Aanvang: 18.00 uur  ten kantore Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA.

Adres: Gerstdijk 18, Helmond.

Agenda:

  • 18.00 uur Welkom en opening
  • Notulen ALV februari 2017
  • Toelichting aanvraag Operationeel Programma 2018
  • Rondvraag
  • 19.00 uur Sluiting vergadering

Indien u bij deze vergadering aanwezig wilt zijn, verzoek ik u vriendelijk u aan te melden via info@tvdeschakel.nl.

 

Met vriendelijke groet,

P. van der Burgt

Voorzitter

Teeltactualiteit