22 februari 2019

Mooie opkomst op regiobijeenkomst Wallonië

Op vrijdag 22 februari heeft De Schakel voor haar Waalse leden, in Wallonië een telersbijeenkomst georganiseerd. Naast een uiteenzetting van de teeltresultaten van 2018, werd een inkijk gegeven richting het nieuwe teeltseizoen, met een verwachte stijging in het teeltareaal voor Wallonië.

De structuur en werking van De Schakel werd nogmaals onder de aandacht gebracht, waarbij de toekomstplannen uiteen zijn gezet.

Tot slot heeft de heer Fernand Dethier een inleiding verzorgd omtrent het effect en toekomstige beperkingen bij ontsmetten zaaizaad in België met neonicotinoiden. 

 

 

Teeltactualiteit