18 maart 2019

Op 15 maart was onze collega Paul Fiers 12,5 jaar werkzaam bij De Schakel.

Vandaag bood Cees Geven hem daarom namens bestuur en collega's felicitaties en een bloemetje aan. Paul is 12,5 geleden in een klein team gestart en heeft de telersvereniging mede vorm gegeven tot wie we nu zijn. Hij bedankte Paul voor zijn altijd, niet aflatende inzet en positieve inbreng binnen het team!

 

 

 

 

Teeltactualiteit