07 januari 2017

Jaarvergadering 23 februari 2017

Op 23 februari a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats, traditiegetrouw in Ysselsteyn.

Naast coöperatieve zaken worden de technische teeltresultaten over 2016 gepresenteerd, evenals de financiële resultaten van de Schakel. Als externe inleider zal de heer Krijn Poppe (Onderzoeksmanager bij Wageningen Economic Research) een presentatie verzorgen omtrent toekomstperspectieven van de Europese groenteteelt. Na afloop van de vergadering wordt de avond informeel voortgezet met een hapje en een borrel. De leden ontvangen t.z.t. de schriftelijke uitnodiging met agenda.

Teeltactualiteit