04 juni 2020

En weer snakken we naar regen...

Op dit moment zijn we bezig om de laatste voorjaarsspinazie, wortelen en erwten te zaaien. Tevens is er gestart met uitzaai van de eerste sperziebonen en flageolets. Uitzaai van deze gewassen wordt bemoeilijkt door te droge omstandigheden. 

Het oogstseizoen beloofd weer grillig te worden. Gewassen hebben soms al schade ondervonden door hitte, nachtvorst of droogte. Daar waar onze telers 24/7 bezig zijn om onze gewassen te beregenen gooit de sterke wind veel roet in het eten. Ook aan de ijsheiligen zijn we dit jaar wederom herinnert, maar ondanks alle klimatologische 'tegenslagen' blijft een plant zich herstellen en hopen we op goede opbrengsten (en regen)!

Teeltactualiteit