04 december 2018

Maandag 3 november heeft De Schakel met haar Algemene Ledenvergadering bij Hotel Van der Valk Eindhoven het “wintervergaderseizoen” geopend. Een grote groep leden-telers keek samen met bestuur en medewerkers van de Schakel  terug op de resultaten van afgelopen seizoen. Een seizoen wat hopelijk, vooralsnog als memorabel de boeken in gaat. Tegelijk zijn de aanwezige deze middag bijgepraat over de perspectieven naar volgend seizoen en de keuzes en beslissingen die hierin genomen moeten worden. Namens bestuur is het nieuwe 5-jarige Operationeel Plan gepresenteerd waarmee  De Schakel zich middels het GMO-programma strategisch wil versterken, om komende jaren zowel voor de afnemer als de teler onze kennis en kunde nadrukkelijker op de kaart kunnen zetten. Ambiteus, kritisch, maar ook verwachtingsvol naar de toekomst toe, om onze kracht en de kansen in de groenteteelt maximaal te benutten.

 

Teeltactualiteit