15 maart 2022

Algemene Ledenvergadering

Op 16 maart a.s. wordt digitaal een Algemene Ledenvergadering georganiseerd door De Schakel. Aanvang vergadering 19.30 uur via MS Teams. Leden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@tvdeschakel.nl en krijgen deelname link toegestuurd. 

AGENDA

  1. Opening 
  2. GMO zaken
  3. Bestuursverkiezing
  • Afgetreden:                                                                       de heer H. Geling
  • Aftredend en herkiesbaar:                                          de heren P. v.d. Burgt, R. Dewitte en J. van Sambeeck
  • Voorgedragen door bestuur en verkiesbaar:       de heer H. Aldenzee
  1. Rondvraag 
  2. Sluiting vergadering

 

 

Teeltactualiteit