08 november 2018

Op maandag 3 december vindt een Algemene Ledenvergadering plaats van Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA

Locatie: Hotel van der Valk Eindhoven. Ontvangst vanaf 13.15uur, aanvang vergadering 13.45 uur.

Naast coöperatieve zaken worden de technische teeltresultaten over 2018 gepresenteerd, evenals de vooruitzichten naar 2019 toe. Na afloop van de vergadering, wordt de middag informeel voortgezet met een drankje en buffet. Einde bijeenkomst om 18.00 uur. De leden ontvangen binnenkort schriftelijke uitnodiging met agenda.

 

Teeltactualiteit