07 februari 2018

Op donderdag 22 februari a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, ditmaal bij Hotel van der Valk Eindhoven. Ontvangst vanaf 13.15uur, aanvang vergadering 13.45 uur.

Naast coöperatieve zaken worden de technische teeltresultaten over 2017 gepresenteerd, evenals de financiële resultaten van de Schakel. Als externe inleider zal de heer Hinse Boonstra (Agricultural Policy & Stakeholder Affairs Manager bij Bayer CropScience), een presentatie verzorgen omtrent kansen en uitdagingen voor verduurzaming.

Na afloop van de vergadering wordt de middag informeel voortgezet met een drankje en buffet. Einde bijeenkomst om 18.00 uur. De leden ontvangen binnenkort schriftelijke uitnodiging met agenda.

 

Teeltactualiteit