23 June 2020

Erwtenoogst

De erwtenoogst heeft vorige week een vliegende start gemaakt. Altijd weer een mooi moment, als het eerste perceel geoogst wordt! Nu alweer in de tweede week van de campagne, gaat het snel. Het gewas rijpt snel af en de komende dagen worden spannend. Tijdige bemonstering is belangrijk om het optimale oogstmoment te bepalen. Ons team werkt hard om alles in goede banen te leiden!

Teeltactualiteit