13 März 2019

Vooraankondiging

Geachte leden,

Namens het bestuur van Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA wil ik u uitnodigen voor een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 maart a.s.  ten kantore Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA.

Leden van de coöperatie ontvangen hiervoor een uitnodiging met agenda en verzoek om aan te melden.

 

Met vriendelijke groet,

P. van der Burgt

Voorzitter

Teeltactualiteit